Troms - spaserstokken
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Spaserstokken 2017 - Nord-Norge i krig og okkupasj...
Produksjonsliste
Program

Spaserstokken 2017 - Nord-Norge i krig og okkupasjon

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Narviksenteret har blant annet som formål å formidle den Nordnorske krig og okkupasjonshistorien i en nasjonal kontekst. Den Nordnorske krigshistorien har som helhet vært under kommunisert i det nasjonale erindringsbildet. Narviksenteret legger derfor til rette for å bidra til at denne delen av historien kommer bedre frem. Vi ønsker derfor å bidra rundt i fylkene med en gjennomgang av landsdelens posisjon i dette.

I våre foredrag kommer vi inn på:

- Samfunnsutvikling før 1940 – herunder Norges nøytralitet.

- Kampene til sjøs og til lands – herunder Norsk mobilisering og alliert bistand

- Okkupasjon – herunder Tyskernes bygging av infrastruktur både til sivilt og militært bruk, krigfanger, nordfront og tvangsevakuering.

- Fredsslutning

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Ulf Eirik Torgersen (Foredragsholder)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Foto Narviksenteret.jpg
Kulturarv
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms ved: 
Marianne Linløkken, 777886551
marianne.linlokken@tromsfylke.no 

Hanne Mikalsen, 77788664
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Kontaktperson utøver
Ulf Eirik Torgersen, mob: 95224503
uet@narviksenteret.no
Programlengde
2,5t
Maks publikumsantall
40
Arena / rom
Det er behov for stort lerret og projector. Dersom det ikke kan skaffes, må Kultur i Troms ha beskjed. Sørg for tilstrekkelig blending og plasering av stoler slik at alle ser og hører godt.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Må blendes
Ja
Merknad
7500,- pr. dag. Inntil 2 oppsett
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms - spaserstokken
Medvirkende
  • Ulf Eirik Torgersen (Foredragsholder)