Troms - spaserstokken
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Kontaktperson:
Det skal ikke ofres en eneste tåre!
Produksjonsliste
Program

Det skal ikke ofres en eneste tåre!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

– om mot, makt og menneskeverd

9.april 1940 angripes en rekke steder i Norge av Nazi-Tyskland. I Nord-Norge fører 62 krigsdøgn til at 8500 mennesker mister livet, 64 skip går ned og 86 fly styrter. I begynnelsen av juni kommer meldingen om at allierte styrker trekker seg ut av Norge for å kjempe mot nazistene andre steder i Europa. 10. juni 1940 overgis befolkningen og landet til okkupasjonsmakten – en femårig tysk okkupasjon er i gang. Samtidig må livet gå videre.

Hvilke tilpasninger må enkeltmennesker gjøre når de tvinges til å leve under en fremmed okkupasjonsmakt? Hvilke vanskelige valg konfronteres de med?


Det er Narviksenteret som formidler denne produksjonen med foredrag og bildevisning. Tilhørerne introduseres til temaet «Andre verdenskrig i Nord-Norge» og enkelthistorier fra regionen gjennom bilder, dokumenter og gjenstander fra Narvik Krigsmuseums rikholdige og unike samling.

Stiftelsen Narviksenteret skal arbeide for å fremme kunnskap om og forståelse for fred, krigens lover, internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidling med særlig fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i Nordområdene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken
  • Produsent: Narviksenteret

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kmmu-2-106-005 - Foto Narviksenteret.jpg
Foto: Narviksenteret

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms ved: 
Mona Aas Johansen, tlf. 77 78 86 56
mona.aas.johansen@tromsfylke.noHanne Mikalsen, tlf: 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.noGunn-Ellen Rye Krøtø, tlf: 77 78 86 58
gunn.kroto@tromsfylke.no
Kontaktperson utøver
Narviksenteret ved : 
Ann Kristin Kristensen, tlf: 95109324
akk@narviksenteret.no
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
40
Arena / rom
Dagsenter/Institusjon
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Pris
Kr 7100,- per dag ( inntil 2 oppsett)
Merknad for spillested
Trenger prosjektor og lerret. Rommet må mørklegges.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms - spaserstokken
Produsent:
Narviksenteret