Troms - spaserstokken
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Kontaktperson:
Sameblod
Produksjonsliste
Program

Sameblod

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Sameblod gir oss innblikk i hvordan det var å vokse opp i den samiske kulturen på 1930-tallet, samtidig som vi ser hvordan storsamfunnet behandlet samene. Lite er overforklart og realismen er både sterk og rørende. Filmen hovedperson, Elle Marja på 14, er reindriftssame og blir utsatt for rasisme og rase-biologiske undersøkelser på kostskolen hvor hun er elev. Elle Marja begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur. Denne prisvinnende sør-samiske spillefilmen, regissert av Amanda Kernell, har vunnet prestisjefylte priser og hatt utsolgte visninger på de største filmfestivalene. Våren 2017 vant den også filmprisen «Dragon Award - Best Nordic Film» på Gøteborg Filmfestival.

“Sameblod” lea filbma mii govke midjiide oaidnit mo 1930-logu lei bajásšaddat sámi kultuvrras, ja seammás mii beassat oaidnit mo stuorraservodat gieđahalai sámiid. Unnán lea badjelmearálaččat čilgejuvvon, ja realisma lea sihke fámolaš ja njuorradeaddji. Filmma váldoolmmoš, njealjenuppelot­jahkásaš Elle Márjá, lea boazodollui gullevaš sámi nieida  geasa deaivida rasisma ja nállebiologalaš iskkadeamit dan biebmoskuvllas mas son lea oahppi. Elle Márjá niegadišgoahtá earálágan eallima birra. Vai ollešii dasa, de son ferte nuppástuvvat, oppalohkái botket čatnasiiddis bearrašii ja kultuvrii. Dát bálkkašumiid vuoiti oarjelsáme filbma, maid Amanda Kernell lea hovden, lea vuoitán gudneárvosaš bálkkašumiid ja olahan lohppii vuvdojuvvon čájehemiid stuorámus filbmafestiválain. Gieskat dat vuittii «Dragon Award - Best Nordic Film» nammasaš filbmabálkkašumi Gøteborg-gávpoga filbmafestiválas.

Dette er en anbefalt film, og filmen følges ikke av formidler. Vi anbefaler derfor at en person som har sett filmen, innleder før visning, og forteller noe om bakgrunnen til filmen.

Filmleie:
På institusjon gjelder ordinære satser for filmvisning. Ta kontakt med distributør - Storytelling Media AS.

Dersom filmen vises på kino gjelder satser for visningsvederlag. Snakk med din lokale kino om dette.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken
  • Produsent: Regi: Amanda Kernell
    ​Distribusjon: Storytelling Media AS

Multimedia og vedlegg

Bilder

Sami_Blood1_Photo_Sophia_Olsson.jpg
Foto: Sophia Olsson
Sameblod_5.jpg
Foto: Sophia Olsson

Video/Lyd

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms ved: 
Mona Aas Johansen, tlf. 77 78 86 56
mona.aas.johansen@tromsfylke.noGunn-Ellen Rye Krøtø, tlf: 77 78 86 51
gunn.kroto@tromsfylke.no
Kontaktperson utøver
Jim S. Hansen, tlf 93609669
jim@digipilot.no
Medprodusent
Pressekontakt
Storytelling Media AS
Kjøpmannsgata 31
Trondheim
7011 Sør-Trøndelag
Norway
tlf: 995069156Elisabeth Rønning
41680623
elisabeth@storytelling.no
Programlengde
108 min
Arena / rom
Kino/institusjon
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
10 min.
Pris
Pris kommer
Merknad for spillested
Trenger prosjektor og stort lerret. Rommet må mørkelegges
Merknad
Antall deltakere tilpasses lokalet. 
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms - spaserstokken
Produsent:
Regi: Amanda Kernell
​Distribusjon: Storytelling Media AS