Troms - spaserstokken
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Kontaktperson:
Male til musikk
Produksjonsliste
Program

Male til musikk

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Male til musikk er en  aktivitet der maleriet får en sentral plass. Billedkunstner Anita Jakobsen har laget et heldags-konsept med maleverksted og påfølgende vernissage, der boinstitusjonen får i oppgave å lage en sosial og hyggelig ramme omkring det som skal skje. Musikken har også en plass i dette, og selvsagt det sosiale fellesskapet og samtalene som skjer under aktivitetene.

Maleverkstedet er lagt opp for en mindre gruppe, mens vernissagen inkluderer alle. Denne produksjonene er laget for de som bor på institusjon, og kan tilpasses alle.

Dette sier Anita om Male til musikk:

"Musikk er et fantastisk redskap i en prosess der en skal bruke sine kreative evner til å sette sammen en komposisjon med farger, linjer og rytme. Et redskap der musikken tar oss med inni et audiovisuelt landskap, der hemninger farer og kreativiteten kan gjøre sin inntreden. Som en innledning før malerverksted har jeg en dialog med beboere og ansatte om mitt liv som billedkunstner, og hva som inspirerer meg til et kunstnerisk uttrykk. Jeg vil ufarliggjøre det å skape gjennom et visuelt uttrykk, og rette fokus på at alle kan delta i kunstverkstedet ut fra eget potensiale.  Resultatet viser seg i et lite akryl maleri, inspirert av pianostykker av Erik Satie. Etter verkstedet har beboere middag og pause. Denne tiden bruker jeg til å rigge ned kunstverkstedet og forberede vernissage, åpning til beboernes kunstutstilling. Jeg har med innspilt musikk som benyttes i formidlingen.

Ufarliggjøring og overtalelser til gjennomføring er viktig prosess, da utøverne er meget godt voksne mennesker. Derfor kommer jeg og hilser på de som skal delta i kunstprosjektet under frokosten og sier hei, her er jeg. Dermed har de eldre et ansikt, og et menneske å forholde seg til, som ikke er aldeles ukjent for dem".         

                            

Se informasjon til høyre under vedlegg.

                                                                           
Om gjennomføring

Økt 1 Maleverksted: minimum 90 minutter på formiddagen
Økt 2 Vernissage på tidlig ettermiddag med kaffe og kake, diktlesing og samtaler, 45 min

Økt 1, Maleverksted: I fellesrom rundt et bord i arbeidshøyde.

Anita leder prosessen med å male til musikk. Det må være med én, gjerne flere fra de ansatte som kjenner beboerne, og som kan hjelpe til der det behøves. Denne økta inneholder musikk og maling, og her er også samtalen i sentrum.

Når beboerne spiser middag og hviler, gjør Anita klar til utstilling og vernissage sammen med en ansatt; Bilder henges opp der det passer best, og vi ber de som arbeider på kjøkkenet om å lage det litt ekstra fint omkring ettermiddagskaffen slik at det blir en flott ramme rundt utstillingsåpningen. Anita blir gjerne med å dekke bord.

Økt 2, Vernissage: Alle inviteres til utstillingsåpning med kaffe og kake. Kanskje kommer det noen pårørende? Det leses dikt, eller fortellinger eller annet som passer de som bor der. Anita leder økta.

Forberedelse

Anita ringer kontaktpersonen god tid i forveien for å gjøre seg kjent med institusjonen, både hvordan dagen legges opp og hvordan de lager ramme rundt sine fellesaktiviteter. Hun avklarer også omkring praktisk tilrettelegging.
Deretter sender Anita en veiledning tilpasset det enkelte sted slik at det blir et skreddersydd opplegg for de som skal delta. Hun vil også høre om det kan inviteres pårørende til utstillingen, i så fall må det gjøres klar informasjon om det som skal skje. Utstyr som institusjonen må skaffe er stelleforklær eller annet som de som maler, kan ha på.

Gjennomføring av aktivitet

Anita Jakobsen starter dagen med å møte kontaktpersonen og den/de på institusjonen som skal følge aktiviteten. Det må settes av tid til en samtale om hva som skal skje når hun ankommer.
Det vil være behov for hjelp til å bære inn utstyr og materiell. Anita gjør klart arbeidsbordet sammen med en ansatt, og deltakerne kommer. Det legges opp til to økter; én økt før middag og én etter middag. 

Eksempel på planlegging av en dag:

  • Møte med ansatte som skal følge aktiviteten når formidler kommer til institusjonen. Kontaktpersonen må ha lest på forhånd det som legges på nettsiden av info, og det som er tilsendt av Anita
  • Rigging: Teipe A4 akrylpapir på bord, sette frem pensler og palett (hvit papptallerken)
  • Vannglass til å skylle penslene i
  • Tørkepapir og beskyttelse til klærne til brukere (stelleforklær)
  • Malerøkta varierer utfra den enkelte deltakerens livsverden
  • Etter malerøkta lages en utstilling der maleriene henges opp slik at alle kan se dem. Formidler har med Blue-Tac, «lim» som ikke lager merker på veggen eller ødelegger maleriene

Alternative måter å gjennomføre verkstedet etter avtale med Anita:

  • Maleverkstedet kan også gjøres sammen med førskolebarn eller 1.- klassinger. Da må kommunekontakten sørge for avtale med en barnehage/skole, og gjøre nødvendig forberedelser.
  • Det kan også lages et flere dagers fordypningsverksted for den samme deltakergruppen, inneholdende veiledning for ansatte. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken

Om kunstner / utøver / gruppe

Anita Jakobsen er billedkunstner og pedagog med maleri som hovedfelt. Hun har gjennom sitt kunstnerskap ofte samhandlet med kunstnere fra andre uttrykk, særlig innenfor dans og musikk, og har gjennom det skapt nye uttrykk og flotte opplevelser for de som deltar. Hun har i en årrekke arbeidet med formidling av kunst i skoler, og særlig har hun arbeidet med kunstnerisk formidling til mennesker med funksjonsbegrensninger. Hun har de senere år også arbeidet med kunstverksteder i boinstitusjoner for eldre. Anita har en unik måte å drive frem disse verkstendene, og legge til rette for gode oppleveser. Kunstverkstedene til Anita preges av fager, musikk, og god atmosfære.

Anita er fra Lakselv i Finnmark, og er bosatt i Stavanger.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

winsor blue foto Anne-Kristin Høyland, DKS Rogaland.jpg

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
ved Kultur i Troms:
Mona Aas Johansen, tlf. 77 78 86 56
mona.aas.johansen@tromsfylke.noHanne Mikalsen, tlf: 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.noGunn-Ellen Rye Krøtø, tlf: 77 78 86 58
gunn.kroto@tromsfylke.no
Kontaktperson utøver
Anita Jakobsen, danjako@online.no, 91107703
Programlengde
90 (formiddag) + 45 (ettermiddag)
Maks publikumsantall
10
Arena / rom
Boinstitusjon
Workshop
Ja
Bærehjelp
ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Pris
Kr 12 000,- per dag  ( 1 oppsett )

Merknad
Alle må ha bord i arbeidshøyde
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Troms - spaserstokken
Medvirkende
  • Anita Jakobsen (billedkunstner, pedagog)