Troms - spaserstokken
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Kontaktperson:
SUNDQUIST & SKAARE
Produksjonsliste
Program

SUNDQUIST & SKAARE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Landsdelsmusiker Knut Erik Sundquist og pianist Kristin Skaare er ute med et flott lunsjprogram i høst. De tar i bruk tradisjonsmusikk og religiøse folketoner fra vår region, og skaper ny musikk av dette. I denne konserten er formidlingen i sentrum, og improvisasjon er nøkkelordet. Dette gjøres på en enkel og uformell måte, slik at det oppleves naturlig for publikum. Den nære kontakten med publikum påvirker også resultatet, slik at ingen konsert blir lik.

Knut Erik Sundquist er kjent som både solist og en utmerket ensemble-spiller. Han er genreoverskridende og en særlig flott formidler. Knut Erik er ansatt som Landsdelsmusiker hos Kultur i Troms og er en av de ledende kontrabassister i verden i dag.

Kristin Skaare er en norsk musiker, sanger, arrangør, komponist, og produsent, men først og fremst pianist. Hun var den første kvinnelige, norske pianisten på Jazz-linja ved institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Kristin er en av landets mest benyttede pianister.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms - spaserstokken
  • Kunstnere/grupper: Knut Erik Sundquist, kontrabass – Kristin Skaare - piano

Multimedia og vedlegg

Bilder

Sundquist Skaare - Anders Søvik.jpg

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms ved
Mona Aas Johansen, tlf. 77 78 86 56
mona.aas.johansen@tromsfylke.no
Gunn-Ellen Rye Krøtø, tlf: 77 78 86 51
gunn.kroto@tromsfylke.no

Merknad
Pris for kommunene: kr 4500,- for to konserter samme dag / kr 3000,- for én konsert
Her kan feks. to kommuner gå sammen å dele på én dag
Arrangører
Arrangert av:
Troms - spaserstokken